Author: Mạnh Hùng

Tìm hiểu sơ lược về chiếc Limousine

Tìm hiểu sơ lược về chiếc Limousine

Limousine  có thể sẽ rất xa lạ đối với người bình thường. Chiếc xe Ford Limousine Transit 10 chỗ là mẫu xe thương mại sang trọng thuộc dòng xe Ford Transit 16 chỗ. Chỉ nhìn …