Author: Tien Dung

Điều trị mụn bằng Axit Hyaluronic

Điều trị mụn bằng Axit Hyaluronic

Axit hyaluronic là một humectant tự nhiên. Hỗn là những chất mà hấp thụ nước, và thường được sử dụng để giữ cho làn da ẩm và hydrat. Hỗn thiên nhiên khác bao gồm aloe và mật …