Category: Tin tức

Giới thiệu Cột lọc thô sơ cấp đầu nguồn PP 20 inch

Cột lọc thô sơ cấp đầu nguồn PP 20 inch Giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất dạng thô có kích thước từ 5 Micromet, những tạp chất còn tồn đọng và dư trong nước, làm ô ố cắn  bẩn thiết bị, ảnh hưởng đến sức khỏe người và , cho nguồn nước …